Truyện trị bệnh – Ông ấy đi rồi thì sao ở nhà tôi bắt sóng để xem ti vi được chứ

0

– Chồng tôi luôn tự nhận là cột ăng ten bác sĩ ạ. Suốt ngày đứng ở ngoài vườn không chịu vào nhà.

Bác sĩ trầm ngâm:

– Tình hình chồng cô có vẻ khá nghiêm trọng. Tôi nghĩ tốt nhất là cô nên đưa cậu ấy đến đây điều trị nội trú một thời gian.

Người vợ giãy nãy:

– Không được đâu bác sĩ.

– Vì sao chứ? – Bác sĩ ngạc nhiên.

Người vợ phân trần:

– Ông ấy đi rồi thì sao ở nhà tôi bắt sóng để xem ti vi được chứ?

Share.

Leave A Reply

error: Content is protected !!