Truyện đi bác sĩ – May cho cậu đến kịp lúc thôi

0

– Tôi vừa xem qua kết quả của cậu. May là cậu đến gặp tôi sớm đấy.

Tèo xanh mặt:

– Ôi trời ơi, chẳng lẽ tôi mắc phải bệnh gì nghiêm trọng lắm sao thưa bác sĩ?

Bác sĩ khẽ lắc đầu:

– Không có, chẳng là hôm nay tôi có việc về sớm. Vừa may cho cậu đến kịp lúc thôi!

Share.

Leave A Reply

error: Content is protected !!