Truyện mẹ con dọn phòng – Là trọng lực đó mẹ

0

– Tũn, thức dậy dọn dẹp phòng ngay!

Tũn trả lời bằng giọng ngái ngủ:

– Phòng con sạch mà mẹ, con vừa dọn tối qua.

Mẹ Tũn nghe vậy càng tức giận:

– Vậy sao mọi thứ vẫn còn nằm bừa bộn dưới mặt đất thế kia?

Tũn cười xòa:

– Do lực hút Trái Đất. Là trọng lực đó mẹ!

Share.

Leave A Reply

error: Content is protected !!