Nội dung của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp

0

Tư vấn luật Lawkey xin gửi tới bạn đọc những thông tin tóm tắt về nội dung của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp.

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định

Đây là Nghị định hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, quy định về nghĩa vụ cũng như thẩm quyền của các cá nhân tổ chức có liên quan. Cụ thể như sau:

Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

  1. Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Nghị định này;
  3. Cơ quan đăng ký kinh doanh;
  4. Cơ quan thuế;
  5. Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp.

2. Những vấn đề chính:

noi-dung-cua-nghi-dinh-782015nd-cp-ve-dang-ky-doanh-nghiep

Những vấn đề chính mà Nghị định này điều chỉnh bao gồm:

Phần đầu tiên của Nghị định quy định những vấn đề chung như quyền đăng ký doanh nghiệp, giải thích các tư ngữ liên quan, các vấn đề ủy quyền thực hiện thủ tục,….. Tiếp đến là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chức năng về đăng ký doanh nghiệp. Sau đó là các quy định về hồ sơ, thủ tục thực hiện về đăng ký kinh doanh…. Cụ thể:

Thứ nhất, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đã đơn giản hóa thủ tục đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN). 

Theo đó, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đồng thời, Nghị định số 78 cũng rút ngắn thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống từ 05 ngày còn 03 ngày làm việc .

Thứ hai, Nghị định số 78/2015 bổ sung thêm hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Hình thức này cho phép tổ chức, cá nhân được lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Doanh nghiệp vẫn được tự do lựa chọn các hình thức đăng ký doanh nghiệp phù hợp, tuy nhiên doanh nghiệp cũng được khuyến khích sử dụng mạng điện tử để đăng ký; việc đăng ký điện tử này có giá trị pháp lý tương đương với hình thức nộp hồ sơ bằng bản giấy.

Thứ ba, Nghị định 78/2015 hướng dẫn chi tiết quy định về con dấu theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo đó, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

Bên cạnh đó, Nghị định 78/2015/NĐ-CPcũng bổ sung một số quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trình tự, thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo hướng thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp sẽ có hiệu lực thi hành ngày 01/11/2015, thay thế cho Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 05/2013/NĐ-CP  nhằm tạo ra hành lang pháp lý chặt chẽ nhưng đơn giản, giúp các doanh nghiệp có thể áp dụng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Share.

Leave A Reply

error: Content is protected !!