Hướng dẫn đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

0

Lawkey xin giới thiệu bài viết về Nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tới các khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Lawkwey:

Trước hết chúng ta cần biết rằng thuế khoán là hình thức thu thuế với một mức thuế có giá trị cố định được áp dụng đối với  cá nhân hoặc những hộ kinh doanh nhỏ. Mức thuế khoán do cơ quan thuế quyết định, dựa vào doanh thu để định ra mức thuế khoán phù hợp.

huong-dan-doi-voi-ca-nhan-kinh-doanh-nop-thue-theo-phuong-phap-khoan

1. Thời hạn nộp thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

– Căn cứ Thông báo nộp thuế, cá nhân nộp thuế khoán nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

–  Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn theo hướng dẫn trên.

2. Xác định doanh thu và mức thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

-Doanh thu tính thuế khoán đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu được ổn định trong một năm.

– Cá nhân nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp trên tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

– Căn cứ hồ sơ khai thuế của cá nhân kinh doanh và cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế bao gồm:

+ Hệ thống thông tin tích hợp tập trung của ngành thuế

+ Kết quả xác minh, khảo sát; kết quả kiểm tra, thanh tra thuế (nếu có) cơ quan thuế xác định doanh thu khoán và mức thuế khoán dự kiến của cá nhân để lấy ý kiến công khai, tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế và làm cơ sở cho Cục Thuế chỉ đạo, rà soát việc lập Sổ bộ thuế tại từng Chi cục Thuế.

– Cá nhân nộp thuế khoán trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm, …) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế.

+ Trường hợp cá nhân kinh doanh không thay đổi về ngành nghề kinh doanh thì cơ quan thuế chỉ xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán.

+ Trường hợp có thay đổi ngành nghề kinh doanh thì thực hiện điều chỉnh bổ sung theo thực tế của ngành nghề kinh doanh thay đổi.

Trên đây là tư vấn của Lawkey, quý khách hàng cần tư vấn về các vấn đề khác hoặc mong muốn sử dụng dịch vụ tư vấn kế toán thuế của Lawkey xin vui lòng liên hệ trực tiếp.

Share.

Leave A Reply

error: Content is protected !!