Hỏi đáp tỉ phú – Bí quyết thành công của ngài gì?

0

– Bí quyết thành công của ngài gì?

Tỷ phú đáp:

– Chỉ ba chữ.

– Là gì thưa ngài?

Tỷ phú:

– Quyết định đúng.

– Làm thế nào để có quyết định đúng ạ? – phóng viên tò mò.

– Chỉ hai chữ. – Tỷ phú đáp gọn lỏn.

– Đó là gì thưa ngài?

– Kinh nghiệm.

– Vậy phải làm thể nào để có kinh nghiệm?

– Chỉ ba chữ.

Phóng viên kiên nhẫn:

– Là gì thưa ngài?

Vị tỷ phú nhún vai:

– Quyết định sai.

Share.

Leave A Reply

error: Content is protected !!