Góp vốn thành lập bằng văn bằng bảo hộ thương hiệu được không?

0

Góp vốn thành lập bằng văn bằng bảo hộ thương hiệu được không? Các chuyên viên dịch vụ sở hữu trí tuệ Lawkey sẽ trả lời trong bài viết đưới dây:

Góp vốn bằng thương hiệu có được không?

gop-von-thanh-lap-bang-van-bang-bao-ho-thuong-hieu-duoc-khong

Câu trả lời là có. Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 có nêu rõ về khái niệm này, theo đó góp vốn chính góp một loại tài sản vào vốn điều lệ của một công ty. Góp vốn có thể được thực hiện trong hai giai đoạn bao gồm trong quá trình thành lập doanh nghiệp hoặc sau khi doanh nghiệp đã được thành lập.

Khi góp vốn bằng thương hiệu thì doanh nghiệp nào đang sở hữu thương hiệu đã được đăng ký thì thực hiện việc chuyển quyền sở hữu thương hiệu thông qua việc thay đổi chủ sở hữu đối với thương hiệu đó được thực hiện tại cơ quan đăng ký thương hiệu ban đầu.

Sau khi chuyển quyền sở hữu thương hiệu thì thực hiện việc thành lập doanh nghiệp như bình thường hoặc thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Dịch vụ đăng ký bảo hộ thương hiệu

Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

– Thủ tục góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ:

Tương tư như thủ tục góp vốn bằng thương hiệu, góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ cũng được thực hiện sau khi đã đăng ký quyền sở hữu.

+ Định giá quyền sở hữu trí tuệ: Bên góp vốn và bên nhận góp vốn đàm phán định giá quyền sở hữu trí tuệ hoặc thuê cơ quan, đơn vị chuyên môn định giá tài sản;

+ Tiến hành cấp giấy chứng nhận vốn góp, cổ phần và tiến hành chuyển quyền sở hữu tại cơ quan có thẩm quyền;

+ Thực hiện việc xác nhận hoặc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp nhận góp vốn.

Lưu ý:

thanh-tien-viet-nam

Khi định giá tài sản góp vốn là quyền sở hữu trí tuệ và thương hiệu, việc định giá phải được quy đổi ra thành tiền và là tiền Việt Nam. Pháp luật không ghi nhận việc định giá thành đồng tiền ngoại hối hay các loại tiền khác theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2014

 

Share.

Leave A Reply

error: Content is protected !!