Tổng hợp các “phím tắt” hữu dụng nhất khi sử dụng gmail

0

Bên dưới đây là 12 phím tắt hữu ích trong gmail mà Sức khỏe cộng đồng 24h chia sẻ, mời bạn đọc cùng theo dõi nhé.

1. Phím “c”
Chỉ cần nhấn phím “c” để soạn thảo thư mới.
2. Phím “g” và “a”
thu-thuat-tin-hoc-van-phong-12-phim-tat-huu-dung-trong-gmail

Thủ thuật tin học văn phòng – 12 phím tắt hữu dụng trong gmail 

Bất kỳ khi nào bạn muốn xem lại các thư trong Gmail, bạn chỉ cần nhấn phím “g” rồi nhấn phím “a” (G là “go” và “a” là “All Mail”). Như vậy, bạn sẽ nhìn thấy tất cả email của bạn, cả những email bạn đang để trong phần thư nháp (draft).
3. Phím “e”
Bạn vừa đọc xong một email và không muốn trả lời email hay làm bất cứ hành động nào, bạn hãy nhấn “e” để gửi thư đó – hoặc toàn bộ chuỗi hội thoại – vào phần thư lưu trữ All Mail của bạn.
4. “r” hoặc “a”
Gõ phím “r” để ngay lập tức soạn thảo một email trả lời cho một thư đang mở hoặc thư được chọn, hoặc nhấn “a” để “reply all”.
5. SHIFT + “u” hoặc SHIFT + “i”
Nhấn phím Shift và “u” để đánh dấu một email là “unread”, thao tác này rất tốt để sau này bạn có thể xem lại thư quan trọng này.
Ngược lại, bạn có thể đánh dấu thư là “read” bằng cách chọn thư và nhấn tổ hợp phím Shift và phím “i”.
6. Nhấn “TAB” rồi nhấn “ENTER”
Bạn đã gõ xong email? Không cần chạm vào chuột, thay vào đó, chỉ cần nhấn phím “Tab” và “Enter” để gửi đi.
7. Nhấn “g” rồi nhấn “c”
Nhấn hai phím trên để vào danh sách danh bạ (contact list) của bạn. “G” chính là “go” và “c” là “contacts”.
8. Nhấn “g” rồi nhấn “i”
Nhấn hai phím trên để vào inbox. “i” chính là “inbox”.
9. Nhấn “k” hoặc “j”
Bạn muốn rời khỏi chuỗi hội thoại mà bạn đang đọc? Nhấn phím “k” để chuyển đến chuỗi hội thoại mới hơn có trong inbox, hoặc “j” để đến chuỗi hội thoại cũ hơn.
10. Nhấn “n” hoặc “p”
Nhấn “n” (new) để đến với một thư mới hơn hoặc nhấn “p” (previous) để đến với thư trước đó.
11. Nhấn “o”
Mở thư gần đây nhất trong inbox của bạn, hoặc mở một thư đã được chọn.
12. Nhấn “z”
Bạn lấy làm tiếc vì một cái gì đó bạn vừa làm? Nhấn “z” để quay trở lại hành vi trước đó của bạn trong Gmail. Phím tắt “z” có chức năng như “undo”, tuy nhiên, nếu bạn vừa gửi email và muốn “undo” thì phím “z” cũng không có tác dụng gì.

Share.

Leave A Reply

error: Content is protected !!